De kinderoppasdienst

De kinderoppasdienst

 

Tarief

Dit zijn de tarieven voor Vlaanderen en Brussel:

Uurtarief € 4,00 /uur
Overnachting (22 tot 8 uur + ontbijt) € 20,00
Minimumvergoeding (minder dan 2 uren) € 8,00

Een begonnen uur telt als een volledig uur.

 

Verzekering

Bij elke oppasbeurt dient een briefje ingevuld te worden. Een prestatieboekje kost € 7,50 en bevat 5 dergelijke briefjes. Hierdoor is de verzekering in orde. De verzekering is een bijkomende verzekering die tussenbeide komt voor:

- burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;

- lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator !

Onze organisatie en haar vertegenwoordigers (de kinderoppassers dus) kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn/haar fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem/haar kan overkomen.

 

Hoe werkt het?

Bel via 052/35 17 28  of GSM 0494/92 81 44 of mail naar de verantwoordelijke van de Kinderoppasdienst Inge Cleymans en zeg wanneer je een oppas nodig hebt + voor wie (leeftijd, etc).

Inge zorgt voor een geschikte oppas en laat het je weten.

De oppas wordt door jullie thuis opgehaald en teruggebracht op de afgesproken tijdstippen tenzij andere afspraken worden gemaakt.

Het oppasbriefje wordt door jullie ingevuld en aan de oppas meegegeven. Het juiste bedrag wordt onmiddellijk betaald bij het einde van de oppasbeurt.

 

Hebben jullie nog vragen, neem dan gerust contact op. Ik geef graag nog wat extra uitleg.


KOD

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven